Penilla Gunther (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
219
Speaker role
Velfærdsudvalgets talsperson
Date

Herr ordförande och åhörare! Delegater! Som representanter för välfärdsutskottet är vi naturligtvis glada över att välfärdspolitiken finns med på dagordningen. Detta är en av de stora utmaningarna för Norden och den nordiska välfärdsmodellen. Inte minst i de amerikanska valkampanjerna nu har vi hört talas om detta som, faktiskt för en gångs skull, ett gott exempel på hur man kan hantera hälsovård och sjukvård.

En sak som jag gärna vill lyfta fram här är Könbergrapporten, som den allmänt kallas – det framtida nordiska hälsosamarbetet. Där har vi i utskottet varit synnerligen aktiva, skulle jag vilja säga. Vi har tittat på det här med ett nätverk för sällsynta diagnoser. Jag är mycket glad och tacksam över att vi har en korrekt benämning på det i år i motsats till vad vi hade vid den förra sessionen. Vi vill också poängtera att vi måste satsa pengar på den gemensamma nordiska databas som rör just sällsynta diagnoser. Jag vill poängtera detta och att vi har med oss det i budgetdiskussionen.

Kring antibiotikaresistens har också den svenska delegationen alldeles nyligen ordnat ett välbesökt seminarium. Inte minst har vi också haft ett möte om drogmissbruk och psykisk ohälsa som en följd av den typen av missbruk.

Välfärdsutskottet har i allra högsta grad stort fokus på alla de 14 punkter som finns i rapporten. Vi ser fram emot att också arbetet med de andra punkterna ska utökas i ett samarbete mellan just Nordiska rådet och ministerrådet. Det får inte vara så att vi inte kan kommunicera mellan kanslierna och de aktiviteter som görs. Det vill jag skicka med till ministrarna.