Karin Gaardsted (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
376
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Mange tak, hr. præsident. Hver eneste dag er 50 fyldte lastvognstransporter på vej fra det vestligste Norge mod Sverige. Tværs over det norske østland kører de med norsk restaffald, som skal forbrændes i Sverige. Umiddelbart virker det som en god ide, fordi affaldet anvendes til at producere fjernvarme. Men under overfladen er det et lidt absurd og problematisk fænomen, da nordmændene selv har investeret i moderne forbrændingsanlæg. Der findes nye, effektive anlæg som eksempelvis Rådalen ved Bergen og Klemetsrud ved Oslo. Men lastbilerne med affald suser forbi anlæggene på vej mod Sverige. Hele 57 pct. af den svenske affaldsimport kommer fra Norge. Fra 2009 til 2013 er affaldsimporten til Sverige mere end fordoblet. Det viser tal fra de svenske miljømyndigheder.

Ifølge norske aktører på området er det økonomien, der er skyld i de lange transporter, men hvor er hensynet til miljøet? Miljøgevinsten ved lokal forbrænding er åbenbart tilsidesat til fordel for den økonomiske gevinst ved at eksportere affaldet. Og det kan jo ikke være særlig bæredygtigt. Der er sandsynligvis lignende tendenser og lignende problematiske praksisser inden for andre nordiske lande. Derfor tager vi nu sagen op på nordisk niveau og vil løse den i fællesskab.

Som Socialdemokrater mener vi, at det må være en bunden opgave, at en foregangsregion som Norden også ser indad i netop spørgsmålet om miljø og ressourceudnyttelse, og derfor vil vi gerne have gjort noget ved disse affaldstransporter.

Hensigten med vores medlemsforslag er i sidste ende at få begrænset de lange grænseoverskridende transporter. Dermed kan vi også få begrænset de negative miljøeffekter. Men i første omgang må vi have klarhed over problematikken på et overordnet plan, inden vi kan foreslå relevante politiske tiltag. De nuværende store affaldstransporter mellem landene er desværre lige så hovedløse, som de er grænseløse, og de skal stoppes snarest muligt. Derfor håber vi også på bred opbakning til vores medlemsforslag. Tak.