Hans Wallmark (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
86
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Date

Herr president! Jag tycker att det är gott att vi bildar denna något oväntade axel mellan VSG-gruppen och den konservativa gruppen. Det gläder mig mycket. Huvudanledningen för Nordstream och produktionen av rysk gas är att det går till den tyska marknaden. Därför menar jag att det finns all anledning för oss att också försöka påverka tyska politiker. Sedan kan man som VSG-politiker mot konservativa träta om huruvida det var klokt att snabbavveckla den tyska kärnkraften, men vi kan lämna det vid sidan av.

Det finns en fara i att länder gör sig beroende av ett energislag och en producent. Det är det som är risken med Nord Stream 2. För oss som är med i EU kan vi säga att vi har en gemensam energiunion, där det just fastslås att vi inte ska göra oss beroende av en producent och ett land. Det här är inte i Tysklands intresse, det är inte i Europas intresse och det är inte i Nordens intresse. Därför uppskattar jag det stöd som preliminärt har kommit från VSG-gruppen.