Michael Tetzschner (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
50
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Takk til statsminister Löfven for presentasjonen av Sveriges ordførerskapsprogram for 2018. Punktene som statsministeren presenterte, handler etter min mening om helt vesentlige spørsmål i den tiden vi lever i.

«Et inkluderende Norden» fremviser moderne planer for arbeidet med inkludering av de nordiske medborgere på helseområdet, i lys av den demografiske utviklingen, og på arbeidsmarkedet, med særlig henblikk på unges utsatte situasjon.

«Et trygt og åpent Norden» handler om sikkerhet i våre nordiske samfunn i et veldig bredt perspektiv, hvor også Löfven var inne på alt fra cyber til kontakt med de baltiske land.

Jeg vil konstatere at det er meget tilfredsstillende at det svenske ordførerskapsprogrammet stemmer så godt overens med det norske presidentskapsprogrammet for Nordisk råd i 2018. Så på Nordisk råds presidiums vegne vil jeg ønske Sverige og Nordisk ministerråd til lykke med et gjennomtenkt program, og vi ser frem til et godt samarbeid i 2018.