Stefan Löfven (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
51
Speaker role
Statsminister, Sverige
Date

Jag vill bara tacka för de vänliga orden. Jag tror att det är det här som är det nordiska samarbetet, herr ordförande. Vi har så många gemensamma värderingar och gemensamma uppfattningar om samhället, så det blir ganska lätt att haka i och fortsätta det som föregående ordförandeland har gjort. Inkludering är A och O. Ungdomar är vår framtid, och om vi inte ser till att ungdomarna känner sig inkluderade har vi rejäla problem. Detsamma gäller hälsan. Trygghetsfrågan har vi debatterat tidigare här. Det är klart att vi kommer att kunna, och ska, göra mer för att motverka både organiserad brottslighet och terrorism. Detta motsätter inte heller det vi gör till exempel inom ramen för EU eller i andra samarbeten. Men Norden har en roll att fylla här; det är otvivelaktigt så.

Jag tror att alla vi känner när vi talar med våra respektive medborgare att Norden är någonting som människor känner en trygghet i. Norden är, som jag sade tidigare, hemma. Detta samarbete är ovärderligt.

Jag tackar för de vänliga orden och lyckönskningarna. Sedan är det alltid så att det finns ett ordförandeland, men vi gör det tillsammans.