Hans Wallmark (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
52
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president och statsminister Stefan Löfven! Michael Tetzschner talade för det kommande norska ordförandeskapet i Nordiska rådet. Låt mig då tala för den konservativa gruppen, allra helst som vi också har företrädare för den baltiska församlingen med oss här i sessionssalen.

Jag tycker att det är bra att man i programmet nu också lyfter fram den nordisk-baltiska dimensionen. Rent generellt tycker jag att vi kan göra det ännu oftare. Jag tycker att det är bra att man nu har markerat inom det digitala området. Det är också någonting som inte minst statsministrarna själva har understrukit; Sipilä gjorde det och Erna Solberg gjorde det. Jag tror också att vi ska fundera på kommande ordförandeprogram, och då tittar jag på de kommande länder som under de kommande åren kommer att ta detta. Det handlar om hur vi ytterligare kan fördjupa det nordisk-baltiska samarbetet inom fler områden. Vi gör det därför att vi har en gemensam värderingsbas, och vi gör det därför att vi har en gemensam utmaning på säkerhetsområdet. Men vi gör det också därför att våra ekonomier är alltmer ihoptvinnade. Det är en del av vår stora gemenskap. Jag skulle kunna tänka mig att man kunde ha haft ännu högre ambitioner till exempel inom kulturområdet och en del annat där man ser de fem staterna, de tre självstyrande områdena och Estland, Lettland och Litauen som – för att citera det finska ordförandeskapets 100 år – tillsammans.