Rikard Larsson (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
280
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Fru president! Jag vill först tacka Mittengruppen för det ursprungliga medlemsförslaget. Precis som Anna-Maja Henriksson beskrev processen är detta något som har gått från en diskussion om medborgarskap och personnummer, genom ett konstruktivt arbete i välfärdsutskottet, till att bli något som faktiskt har betydelse för medborgarna.

Jag tycker att det är roligt när man har kommit fram till ett förslag som inte främst fokuserar på symboliken i den gemensamma nordiska identiteten utan faktiskt på den praktiska vardagen för dem som bor i ett nordiskt land och jobbar i ett annat eller kanske har ett sommarhus i ett annat nordiskt land. Det gör livet lite enklare om man kan teckna telefonabonnemang, öppna konto i banken och röra sig i Norden och göra sina affärer precis som vem som helst som bor i det landet.

Det finns nu ett jättebra tillfälle att också förverkliga detta. Nu lägger Nordiska rådet fram detta förslag och skickar det till Nordiska ministerrådet. Samtidigt presenterar Sverige ett ordförandeskapsprogram, där man som en av punkterna talar om inkludering. Under inkludering talar man om digitalisering i Norden.

Man planerar för ett digitaliseringsministermöte och möten med branschföreträdarna. Detta passar perfekt in på det initiativ som Nordiska rådet nu har tagit.

Jag hoppas att ministerrådet tar chansen att snabbt väva in dessa frågor i arbetet med det svenska ordförandeskapsprogrammet, så att vi redan till våren kan ha konferenser där vi bjuder in branschföreträdare och har ministrar från de olika länderna som också diskuterar hur vi snabbt ska kunna erkänna varandras sätt att identifiera våra medborgare elektroniskt.