The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Ny direktör för Nordens hus på Island

18.09.14 | News
Dansken Mikkel Harder Munck-Hansen (född 1967) blir ny direktör för Nordens hus från den 1 januari 2015 enligt ett enhälligt beslut i styrelsen för Nordens hus och Nordiska ministerrådets ledning.

-Jag gläder mig mycket till att vara med och driva en så stark plattform som Nordens hus i Reykjavik är för nordiskt utbyte, dialog och samarbete och till att utforska och bli en del av det isländska kulturlivet, säger Mikkel Harder Munck-Hansen i ett uttalande.

Mikkel Harder Munck-Hansen kommer närmast från posten som chef för nationale aktiviteter i Center for Kultur og Udvikling, en oberoende institution under danska utrikesministeriet. Han har tidigare varit ledare för filmfestivalerna i Köpenhamn, 2008–2009, konstnärlig teaterledare på danska kungliga teatern, 2003–2008, chef för radioteatern på Danmarks Radio, 2000–2003 samt direktör för teatern Kaleidoskop, 1994–2000. Sedan 2011 har han varit danska kulturdepartementets representant i styrelsen för Dansehallerne.

Tjänsten som direktör för Nordens hus utlystes i våras. Antalet sökande var 57. Den avgående direktören Mag Dager har haft tjänsten sedan den 1 januari 2007.

Anställningen som direktör för Nordens hus omfattar en period på fyra år med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år.