The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Norska medborgare som ej bott i Norge saknar rösträtt

En norsk medborgare som aldrig har bott i Norge har inte rösträtt till Norska Stortinget. Inte heller har han/hon rösträtt på central nivå i det land han/hon bor.

Information

Serial number
14-050
Affected countries
Norway
Category
Övrigt
Status
Unsolved
Priority of the Freedom of Movement Council
Yes
Example

Johan har bott hela sitt liv i Charlottenberg (Sverige) men jobbar i Magnor (Norge). I samband med senaste val till Stortinget kontaktade Johan den norska valmyndigheten för att höra hur han skulle göra för att kunna rösta i valet. Han fick då veta att han inte hade rösträtt i Stortingsvalet eftersom han aldrig varit folkbokförd i Norge. Johan, som dagligen reser till Norge och betalar skatt i Norge, och som dessutom har merparten av sitt sociala liv där, kunde inte förstå hur kan kunde uteslutas från samhället och demokratin i det land där han var medborgare trots att han befann sig där varje dag och betalade full skatt dit.

Who is affected?

Norska medborgare som är bosatta i utomlands och som aldrig varit folkbokförda i Norge.

Anställda inom diplomat- eller konsulatväsendet samt deras hushåll omfattas inte av detta problem, jfr. valgloven § 2-1 andre ledd.

Last reviewed by
Kommunal- og distriktsdepartementet NO 05.10.2022 / Socialdepartementet SE 05.10.2022
Contact information