The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Samarbetsministern flaggar för profilhöjning och mer substans i det nordiska samarbetet

28.10.15 | News
Anne Berner
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Under år 2016 fungerar Finland som ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Finlands samarbetsminister Anne Berner ser Finlands ordförandeskap som en möjlighet att höja prioriteten för det nordiska samarbetet i finländsk inrikespolitik. Samtidigt vill hon fokusera på att få in mera substans i samarbetet.
Det finska ordförandeskapsprogrammet för 2016 offentliggjordes den 27 oktober i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik.

- Vi prioritetar inte det nordiska perspektivet tillräckligt högt till exempel i samband med lagstiftningen. Vi borde alltid minnas att kontrollera att nya lagar inte försvårar medborgarnas möjligheter inom Norden och skapar nya gränshinder, och det gör vi inte, säger minister Berner.

Hon betecknar samarbetsministerns roll uttryckligen som att fungera som garant för det nordiska samarbetets synlighet och prioritering i finsk politik. Samtidigt betonar hon också betydelsen av att substansen i de nordiska frågorna är sådan att det är möjligt att upprätthålla det politiska intresset för samarbetet.

Bland punkterna i Finlands program för ordförandeskapsåret vill Anne Berner framförallt lyfta fram digitaliseringen, som hon ser som en nyckel bland annat till förbättrad rörlighet och bättre nordisk genomslags kraft i EU. Se en intervju med Anne Berner här.