113. Martin Kolberg (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
113
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Ærede president.

Den sosialdemokratiske gruppen slutter seg til den visjonen som vi har til behandling her. Jeg vil bare bemerke, slik som vår president Hans Wallmark sa i forrige dagsordenspunkt, at det er veldig viktig at vi for framtiden får en rask og riktig dialog på et tidlig tidspunkt mellom Ministerrådet og forsamlingen her, slik at vi får en mer samkjørt tenkning rundt visjonen, og at vi ikke opplever flere ganger at Ministerrådet gjør dette alene, før vi kommer inn på parlamentarisk nivå. Da er det sagt for siste gang, og jeg håper at vi ikke behøver å si det mer.

Så har jeg noen merknader. Den første knytter seg til dette med et grønt Norden. Vi er jo enig i det. Jeg vil bare si i den aktuelle sammenhengen at den kritikken, direkte og indirekte, som vi alle sammen på en måte opplevde i forbindelse med prisutdelingen i går, er en kritikk som jeg mener vi må respektere og forstå, for den er et uttrykk for et folkelig engasjement som beriker den politiske debatten rundt de krevende oppgavene som ligger i å skape et grønt Norden. Derfor må vi bare ta det inn over oss og følge det opp gjennom politikken, for det er bare politikken som kan løse det. 

Det andre jeg vil bemerke, er dette med konkurransedyktig Norden. Det var jeg inne på i mitt innlegg i går, og jeg vil bare understreke hva det egentlig handler om, og hva som er vår fordel og vårt pre. Det er nemlig at uten sterke fellesskap i Norden kommer vi ikke til å greie å være konkurransedyktige for framtiden. Det er de sterke fellesskapssamfunnene som har gjort Norden til Norden, som har gjort Norden til konkurransedyktige samfunn, og som har gjort Norden til samfunn hvor verdiskapingen har vært høy, som er forutsetningen for overgangen til det grønne samfunnet. Derfor er det helt avgjørende at vi i nordisk sammenheng og i våre egne parlamenter bidrar aktivt til at vi opprettholder det sterke fellesskapet i de nordiske samfunnene.