178. Mogens Jensen (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
178
Person
Speaker role
Danmarks samarbejdsminister
Date

Fru præsident.

I Nordisk Ministerråd har vi en vision om at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region. For at den vision kan blive til virkelighed, skal alle borgere i Norden have lige rettigheder, lige muligheder og lige adgang til indflydelse uanset køn. Derfor er ligestilling en forudsætning for, at den nye vision kan blive til virkelighed. Hvis vi skal opnå ligestilling i alle aspekter af samfundet, skal alle tage ansvar for, at det lykkes. Derfor arbejder vi med ligestillingsintegrering på tværs af sektorer i Nordisk Ministerråd. Og med den årlige ligestillingsredegørelse, som vi har her i dag, kan vi jo måle, hvor langt vi er nået i alle sektorerne.

Mange sektorer har integreret et ligestillingsperspektiv i deres arbejde, og 11 ud af 16 sektorer har helt konkret integreret et ligestillingsperspektiv i deres samarbejdsprogram. Derudover er der også integreret ligestillingsperspektiver i nogle af sektorernes strategier, og flere sektorer har igangsat analyser og studier af ligestillingstendenser på deres specifikke område for at kunne identificere ligestillingsudfordringer og dermed bedre kunne integrere køn og ligestilling i deres fagområde.

F.eks. indledte Ministerrådet for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug i 2018 et analysearbejde om ligestilling mellem mænd og kvinder i den nordiske skovsektor. Og sektoren for bæredygtig udvikling har igangsat en undersøgelse af unge og bæredygtig livsstil med særligt fokus på kønsforskelle i forbrug. Derudover har Ministerrådet for Uddannelse og Forskning f.eks. i samarbejde med ligestillings- og arbejdsmarkedssektoren igangsat et projekt om bæredygtighed og ligestilling i fremtidens højteknologiske arbejdsliv. 

Mange sektorer arbejder også med ligestillingsintegrering i den konkrete udmøntning og implementering af projekter, støtteprogrammer og andre aktiviteter ved f.eks. at prioritere en lige kønsfordeling i projektgrupper. F.eks. har Ministerrådet for Arbejdsliv som mål, at alle længerevarende projekter skal have lige kønsfordeling, og herudover har Ministerrådet for Uddannelse og Forskning udarbejdet forskningsprogrammet Gender in the Nordic Research and Innovation Area, og Ministerrådet for Bæredygtig Vækst driver projektet Nordic Female Entrepeneurs.

Så ligestillingsredegørelsen for 2019 konstaterer, at sektorerne i Nordisk Ministerråd arbejder aktivt med at integrere et ligestillingsperpektiv på deres respektive fagområder. Det kan vi selvfølgelig være tilfredse med, men der er fortsat behov for at følge systematisk op på, hvordan vi løbende kan styrke indsatsen, så Nordisk Ministerråd også fremover kan bidrage til at fremme nordiske kvinders og mænds lige muligheder i vore samfund. Tak.