179. Nina Sandberg (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
179
Person
Speaker role
Den socialdemokratiske gruppens talesperson
Date

Et likestilt Norden krever et kontinuerlig målrettet arbeid. Samarbeidsprogrammet for likestilling er den overordnede politiske rammen rundt dette arbeidet. Sosialdemokratene i Norden hadde ønsket seg en tydeligere linje fra samarbeidsprogrammet til redegjørelsen. Når det er sagt, hadde vi ønsket klar tilbakemelding på de fire prioriterte områdene i programmet.

Så to ord om de utvidede rammene. Nå har jo Norden en ny visjon om å bli mest integrert og bæredyktig. Da vil det å være likestilt bli et vesentlig mål. Et godt grep for å fremme både likestilling og inkludering hadde vært om Ministerrådet iverksatte det enstemmige vedtaket fra Nordisk råd om å gå foran med et likelønnssertifikat i Norden. Det har ikke skjedd. Sosialdemokratene forventer at det blir en realitet.

Så ser vi fram til en konkretisering av visjonen og også hvordan Ministerrådet ser for seg at vi skal klare å innfri det femte bærekraftsmålet, om full likestilling mellom kjønnene.

Til slutt: Likeverd og rettferdighet er de mest presserende betingelsene for bærekraft. Vi ser fram til at det omsettes i et intensivert tverrsektorielt arbeid.