411. Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
411
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Vi har ingen problemer med å se fordelene ved å ha enda flere priser, men vi ser også ulempene. Og når vi har hatt møter med disse miljøene, har de ikke ønsket en felles pris, de har ønsket å ha hver sin pris. Forslaget som nå foreligger, er at det skal være en felles pris. Det er verken med på å understøtte tv-serier eller filmmediet og de miljøene som er etablert. Derfor ønsker vi at man ikke skal gå videre med dette forslaget.