143. Erkki Tuomioja (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
143
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Toteaisin, että olen edellisen puhujan kanssa ihan samaa mieltä, mutta huomauttaisin, että eivät Pohjoismaat ole suinkaan mihinkään ydinasevyöhykkeeseen liittymässä.

Niin kuin avaussanoissani totesin, Pohjoismaiden tulee jatkaa aktiivisuuttaan ydinaseriisunnan ja ydinasevalvonnan eteen sekä pysyä ydinaseettomina, mutta tämä ei ole kenellekään neuvottelukysymys Nato-maiden kanssa. Se on meidän oma ratkaisumme, jonka Tanska ja Norja ja Islanti ovat tehneet. Uskon, että Suomi ja Ruotsi tulevat tekemään aivan samanlaisen ratkaisun, mutta me emme nyt ole neuvottelemassa siitä Naton kanssa. Se on ja pysyy meidän omassa harkinnassamme. 

 

Skandinavisk oversettelse

Jag vill konstatera att jag håller helt med föregående talare, men jag skulle vilja påpeka att de nordiska länderna inte alls kommer att ansluta sig till någon kärnvapenzon.

Liksom jag konstaterade i mitt öppningsanförande bör de nordiska länderna fortsätta att vara aktiva när det gäller kärnvapennedrustning och kärnvapenkontroll och förbli kärnvapenfria, men detta är ingen förhandlingsfråga med Natoländerna. Det är vårt eget beslut som också Danmark och Norge och Island har fattat. Jag tror att Finland och Sverige kommer att fatta ett likadant beslut, men vi är inte nu i färd med att förhandla om det med Nato. Det är och förblir något som vi själva ska överväga.