14.3.
Joint Nordic pilgrimage initiative, consideration of member’s proposals, A 1930/UKK

261
May Britt Lagesen
Main speech

Utvalget for kunnskap og kultur stiller seg bak Den sosialdemokratiske gruppens forslag om å etablere en nordisk satsing på pilegrimsleder. Som forslagsstiller er jeg glad for og stolt av det.