15.4.
Joint pharmaceutical procurement in the Nordic Region, consideration of member’s proposal, A 1936/UVN

275
Truls Vasvik
Main speech

Flere av innleggene disse dagene har spurt: Hvordan følger vi opp med reell politikk alle de fine ordene vi bruker?