18.2.
The Nordic Council accounts 2022, Document X/2023/PRE

350
Heidi Greni
Main speech

Årsberetningen for Nordisk råds virksomhet ble behandlet på Nordisk råds temasesjon i mars i Reykjavik.