16.6.
More sustainable herring fishing in the Baltic Sea, consideration of member’s proposal, A 1944/UHN

329
Johan Andersson
Presentation

Herr president! Allt var bättre förr. Solen sken för det mesta. Vädret var bättre. Det var inte som vi har det nu här ute. Gräset var grönare. Fiskarna var större.

330
Mikael Lindholm
Presentation

Herr president, ärade kollegor! Strömmingsfisket i Östersjön har under de senaste decennierna utvecklats till att kraftigt överskrida gränsen för att trygga ett hållbart bestånd för framtiden.

332
Staffan Eklöf
Presentation

Herr president! Nu talar jag å Nordisk frihets vägnar, och då inser jag att det är nu jag ska yrka bifall till utskottets förslag.