7.
Security Policy

7.1.
A nuclear-weapon-free Nordic Region,consideration of member’s proposal, A 1931/PRE

138
Jouni Ovaska
Main speech

Kära president! Presidiet behandlade vid ett möte den 14 mars ett betänkande om medlemsförslag A 1931 om ett kärnvapenfritt Norden.

140
May Britt Lagesen
Presentation

Jeg ønsker å gi en stemmeforklaring på vegne av Den sosialdemokratiske gruppen i forbindelse med medlemsforslaget om å arbeide for å bevare Norden som en atomvåpenfri sone og ratifisere FNs atomvåp

142
Tobias Drevland Lund
Presentation

Verden er et mye farligere sted etter at Russland startet sin ulovlige angrepskrig mot Ukraina i februar 2022, og verden har ikke blitt noe tryggere etter krigen som nå utspiller seg i Midtøsten.

7.2.
Vote