16. The Nordic Council's internal affairs and reports

Præsident: HANS WALLMARK

Dokmentation:

  • Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur, A 1663/præsidiet; Redegørelse over reformarbejdet i Nordisk Råd 2014-2015, Dokument 20/2015
  • Kontrolkomitéens beretning om virksomheden 2015, Dokument 18/2015
  • Nordisk Råds årsberetning 2014, Dokument 1/2015
  • Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2014, C 4/kk/2015
  • Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Ministerråds virksomhed for 2014;Nordisk Ministerråds samlede virksomhed 2014, C 3/kk/2015
  • Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2014, C 5/kk/2015

Arvoisa herra puheenjohtaja! Me Pohjoismaiden neuvoston poliitikot toivomme tehokkaampaa pohjoismaista organisaatiota, jossa asiat etenevät nykyistä nopeammin ja kokoukset ovat poliittisempia.…

Related case: Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur

Herr president! Jag tänkte stå för ett kulturellt inslag så här på morgonkvisten. Jag ska läsa upp ett känt citat – en dialog.

Vill du tala om vägen härifrån? sa Alice.

Det beror på…

Related case: Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur

Herr president! Om reformprocessen är det mycket man kunde säga, men det här blir mitt sista anförande så jag ska vara väldigt positiv och inte ta upp några detaljer. Men jag vill ta fasta på en…

Related case: Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur

Herr president! Den vänstersocialistiska gröna gruppen ställer sig bakom förslaget om att minska antalet utskott från fem till fyra. Som en mindre grupp i Nordiska rådet hoppas vi att detta leder…

Related case: Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur

Det er mange utskott som gjør en fabelaktig jobb i Nordisk råd. Vi ser på dagsordenen i dag at velferdsutskottet har mange saker – både medlemsforslag og utvalgsforslag – og det skjer en spennende…

Related case: Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur

Arvoisa puheenjohtaja! Kun täällä Pohjoismaiden neuvostossa on tehty tämmöinen hyvä uudistus, että lyhennetään kesken istunnon näitä puheiden pituuksia, voitaisiin tehdä myös semmoinen uudistus,…

Related case: Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur

Herra forseti. Ég vildi bara segja undir þessum lið að ég er mjög ánægður með það umbótastarf sem hefur farið fram innan Norðurlandaráðs. Þó að ég hafi viljað sjá róttækari breytingar, meiri…

Related case: Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur

Til presidentens anmodning: Det støttes å være indre moderat i taletiden, men når det gjelder dette arbeidet, tror jeg indre moderasjon er det verste som har skjedd.

Et sentralt punkt i…

Related case: Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur

Forseti. Ég er alveg sammála. En við fórum af stað með umbótaferli einmitt vegna þess að við vildum ná þeim markmiðum sem hér voru nefnd. Þó að við höfum kannski ekki náð eins miklu út úr því og…

Related case: Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur

Herr president! Det har fallit på min lott att kort redovisa och kommentera den rapport som kontrollkommittén har tagit fram med anledning av revisionsrapporterna, bland annat. I…