Digitale retsstater

– pilotprojekt​

Information

Publish date
Abstract
Nordisk Ministerråd har noteret sig FNs anbefalinger om at tage initiativer til at sikre de grundlæggende retsstatslige og demokratiske værdier i forbindelse med offentlig digitalisering og om at overveje tech-industriens stigende indflydelse på de offentlige administrationer.De fællesnordiske værdier om demokrati, retsstat, retssikkerhed og tillid mellem borgere og myndigheder bør bæres med ind i den digitale tidsalder. Derfor har Nordisk Ministerråd iværksat et pilot-projekt, der på baggrund af input og informationer fra myndigheder og prøvelsesinstanser i Norge, Sverige, Færørene, Finland og Danmark udpeger relevante temaer og initiativer. Teamet bag rapporten vurderer, at der er behov for, at:·        styrke vidensdeling om praksis fra prøvelses- og tilsynsinstanser i de nordiske og baltiske lande ·        afdække og analysere de forfatnings- og menneskeretlige rammer for offentlig digitalisering og vurdere, om de forvaltningsretlige regler støtter op om, at offentlig digitalisering sker inden for disse overordnede rammer ·        undersøge digitaliseringens påvirkning af styrings- og ansvarskonstruktioner i de digitale forvaltninger og eventuelt også domstolsadministrationerne ·        undersøge lovgivningsmæssige tendenser, hvilke hensyn en given udvikling hviler på og vurdere denne i lyset af grundlæggende retssikkerhedsmæssige og retsstatslige værdier ·        retsvidenskabelig forskning indgår som en integreret del af projekter, der relaterer sig til offentlig digitalisering inden for de fællesnordiske forskningsprogrammer.Nordisk Ministerråd vil nu overveje, hvordan rådet kan støtte op om, at anvendelse af de digitale muligheder sker på en sådan måde, at der værnes om fællesnordiske værdier. 
Publication number
2021:501