1. Henrik Dam Kristensen (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
1
Date

Præsident, nordiske parlamentsformænd, ministre, nordiske parlamentarikere, indbudte gæster, kære nordiske venner.

Det er for mig en stor glæde at kunne byde velkommen til nordisk session her i det danske Folketing, og for mig som tidligere præsident for Nordisk Råd er det en særlig fornøjelse at byde velkommen, når jeg ser rundt i salen og genkender så mange gode parlamentarikere fra min tid i det nordiske. Endelig lykkes det at mødes igen. Nordisk Råd har ikke mødtes fysisk siden 2020, og selv om man kan løse og diskutere mangt og meget via computerskærme, kan det ikke erstatte, at vi mødes og taler sammen i en parlamentssal og i udvalgene og i det hele taget taler med hinanden. Udgangspunktet for Nordisk Råds session er således positivt.

Det er med glæde, at jeg ser, at Nordisk Råd i de senere år har fået en mere international profil. Der er et veludviklet samarbejde om kultur og om udviklingsbistand blandt de nordiske lande, og heldigvis optræder de nordiske lande ofte samlet under diskussioner og afstemninger i internationale organer. De nordiske lande deler et stærkt værdi- og interessefællesskab, og vi ved, at når Norden optræder samlet på den internationale scene, taler de nordiske lande med meget større styrke. Nordisk Råd har igennem årene ofte lagt sporene til politisk handling, men nogle gange har det taget år, før vi har set resultater. Det har ofte været i form af analyser, som senere har vist sig at have værdi. Den måske mest kendte er Stoltenbergrapporten, som blev offentliggjort helt tilbage i 2009. Den havde mange forslag til, hvordan det nordiske samarbejde om nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik kan styrkes, og man må sige, at Stoltenbergrapporten fortsat er aktuel.

En af initiativtagerne til det nordiske Råd var den mangeårige socialdemokratiske statsminister i Danmark Hans Hedtoft. Han var som så mange andre en begejstret ven af det nordiske samarbejde, og det var Hedtofts udfordring som statsminister efter krigen at finde løsninger på sikkerhedsudfordringer i Norden, efter at Sovjetunionen med Winston Churchills ord havde trukket et jerntæppe ned gennem Europa. Statsminister Hedtofts foretrukne løsning på den nordiske sikkerhedsudfordring var en skandinavisk forsvarsunion. Faktisk havde denne løsning bred appel på grund af de stærke forestillinger om et særligt nordisk fællesskab og særlige nordiske fredselskende og demokratiske idealer. Men resultatet blev, som vi ved, i sidste ende, at Danmark, Norge og Island indtrådte i NATO, og at Sverige og Finland forblev neutrale stater.

Jeg synes, det er med stor glæde, at jeg kan konstatere, at også i år under det danske formandskab har forsvars- og sikkerhedspolitik været i fokus. De nordiske lande står over for store fælles udfordringer i vores nærområde og i Arktis. Jeg ser personligt frem til, at NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, senere på sessionen vil tale om netop dette.

Jeg vil ønske alle deltagere på Nordisk Råds session gode dage her i Folketinget. Jeg er sikker på, at sessionen bliver vellykket, og at København bliver en god oplevelse. Velkommen hver og en, og hermed vil jeg overlade ordet til rådets præsident, hr. Bertel Haarder.