106. Aron Emilsson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
106
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Herr president! I Nordisk frihet ser vi i stora drag positivt på budgetkompromissen och att det i förhållande till det ursprungliga förslaget ändå har skett en viss förskjutning i riktning mot parlamentarikernas rekommendationer i det betänkande vi nu debatterar. Vi är inte nöjda – långt ifrån – men det är tillräckligt acceptabelt för att vi ska ge vårt stöd. 

Framför allt ser vi positivt på att kultur, utbildning och språk har prioriterats något högre än vad som ursprungligen var tänkt och att det görs en viss satsning för att avvärja de störande effekter som pandemin har haft på just det nordiska kulturlivet. Det är inom kultur- och språkområdet vi verkligen har nordisk nytta av vårt arbete.

I egenskap av budgetordförande för vår grupp är jag emellertid mindre positiv till att idén om en ungdomsfond för klimatbiologisk mångfald inte har strukits, som vi föreslog. Det handlar inte om att man avvisar en satsning utan om formerna för det, då vi är övertygade om att andra prioriteringar i form av teknikutvecklingssamarbete och forskning skulle göra större nordisk och global nytta. Vi har behandlat detta i en del utskottsbetänkanden. 

Låt mig säga några ord om proceduren! Lika viktigt som det är för orkestern att följa dirigenten är det nämligen för ministerrådet att ta hänsyn till Nordiska rådets vilja och intentioner, och det har för första gången någonsin funnits en reell risk att vi i denna den mest vitala frågan inte skulle komma överens. På frågan vad som då skulle hända har man saknat svar, och den risken får vi inte utsätta det nordiska samarbetet för. Av den anledningen behöver procedurfrågor och förhandlingsgång ses över och förbättras i enlighet med konstitutionell praxis. Det är vårt tydliga medskick och något vi även har behandlat under dagens presidiemöte. 

I sak finns det politiska prioriteringar vi saknar. Vi hade önskat än större satsningar på MRK och MRU och omfördelning till dessa sektorer från primärt MRMK, men givet att den nordiska samarbetsbudgetens andel av bni i våra länder samlat har minskat de senaste åren kommer vi nog alla att försöka göra ansträngningar för att få till stånd ökade stöd till det nordiska samarbetet i våra respektive parlament och regeringar. Det är en uppgift vi alla har framför oss under kommande år.