208. Pål Jonson (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
208
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president! Jag tackar dig, Jens Stoltberg, för ditt ledarskap inom Nato som verkligen fört Nato och Norden närmare varandra. Varmt tack också för att du besökte Sveriges och Finlands riksdag förra veckan! Det var mycket uppskattat.

Sverige och Finland är nära partner till Nato, och vi har blivit allt närmare genom det som heter Enhanced Opportunities Partners. Vi har fått bättre tillträde till övningar, och vi har fått en bättre politisk dialog. Vi är också extremt beroende av den säkerhet som Nato levererar i vårt eget närområde, inte minst genom Natos förstärkta militära närvaro i de baltiska länderna och Polen. Samtidigt är det skillnad mellan medlemskap och partnerskap.

Min fråga är om det finns ytterligare åtgärder som Sverige och Finland kan vidta för att fördjupa vårt partnerskap med Nato eller om det är medlemskap som är nästa steg i vår process.