220. Anders Adlercreutz (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
220
Speaker role
Midtergruppen
Date

Herr president! Herr generalsekreterare! Finland är som bekant inte Natomedlem liksom inte heller Sverige. Vi är dock medlem i många centrala samarbetsorganisationer, och vi övar tillsammans. Vi kan se på operationen nu i Afghanistan och tillbakadragandet därifrån. En viktig anledning till att det trots allt gick hyggligt bra var att vi hade övat tillsammans och att vi kände till varandra. Om vi nu tänker på framtiden och diskussionen om EU:s försvarskompetenser vet vi att det råder ganska olika åsikter om vad det egentligen betyder och vilka kompetenser vi diskuterar. Somliga tycker att det enbart handlar om ett försvar mot hybridpåverkan medan andra talar om mer reguljär, militär kapacitet. Med tanke på samarbetet med Nato har det här ganska stor betydelse.

Delar av det kan kännas oproblematiskt, men annat skapar lätt dubbla kompetenser och kanske problem i den praktiska koordineringen. Hur ser ni på detta? Hur upplever ni en sådan här EU-kapacitet, och hur ser ni på samspelet mellan EU och Nato i sådana situationer?