30. Emilia Töyrä (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
30
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Fru president! För alla oss som bor i Arktis känns det nu som: Äntligen! Äntligen pratar alla om oss och om Arktis! Jag och den socialdemokratiska gruppen vill dock börja med att säga att vi tycker att det är viktigt att det fattas beslut om arktiska frågor i just Arktiska rådet. Däremot har vi en viktig roll att spela från Nordiska rådets sida.

Arktis befolkning står i frontlinjen mot klimatförändringarna och sitter också på lösningen för hur vi kan vända utvecklingen. Vi ser hur nya innovationer och nya tekniker växer fram. Vem hade för bara tio år sedan kunnat gissa att vi i det nordligaste Norden skulle utveckla stål utan kol? Det går fort, men det går också alldeles för långsamt. I den här omställningen, som vi är tvungna till, har vi också ett väldigt stort ansvar. Vi ska ha full sysselsättning och folk i jobb, men med bättre jobb. De som ytterst drabbas av klimatkrisens effekter måste också få del av de vinster som kan fås i den gröna omställningen.

Arktis är fullt av resurser som vi behöver i den omställningen. I Norden har vi samtidigt de bästa förutsättningarna att ta vara på dem på ett hållbart sätt. Det ska vara hållbart med god arbetsmiljö, med klok miljölagstiftning och samtidigt en ekonomisk hänsyn. Det bör vi ta vara på och möjliggöra den globala gröna omställningen med hjälp av den världsberömda och hyllade nordiska modellen.