32. Sofia Geisler (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
32
Person
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Date

Tak, formand. Nordisk Grønt Venstre støtter forslaget fra Ministerrådet. Etablering af Nordisk Ministerråds "Arktisk samarbejdsprogram 2022-2024" samt Vores vision 2030 er en klar styrkelse af det arktiske arbejde i Nordisk Ministerråd.

Nordisk Grønt Venstre er særlig begejstret for, at Nordisk Ministerråd vil fremme grøn vækst i Norden samt sikre et specielt bæredygtigt Norden. Her vil vi gerne fremhæve behovet for at sætte den digitale udvikling i Norden som en forudsætning for både bæredygtig erhvervsudvikling og fremtidens velfærd i Norden. Det er på sin plads, at FN's verdensmål frem mod 2030 bliver et centralt pejlemærke for det arktiske arbejde i Norden.

Prioriteringerne tager udgangspunkt i People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships inddragelse af lokalbefolkningen og ikke mindst de oprindelige folk, og de er helt centrale for at vise den fornødne respekt og opnå den fælles succes, vi ønsker for regionen. Særlig børns lige adgang til sundhed, herunder mental sundhed, er afgørende for trivsel i og fremgang for landene. Mellemfolkeligt samvirke med henblik på at bevare fred og demokratiske samfund i vores region er grundlaget for at skabe menneskelig og økonomisk fremgang.

Nordisk Grønt Venstre deler kritikken fra Udvalget for et Holdbart Norden af, at der ikke er flere ungdomsinitiativer, som er blevet tildelt støtte fra Nordisk Ministerråd, og vi opfordrer til, at arktiske ungdomsinitiativer fremadrettet prioriteres.

Med disse ord vil vi gerne takke for fremsættelsen af forslaget, som Nordisk Grønt Venstre støtter. Tak.