372. Hans Wallmark (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
372
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president! Jag kan konstatera att det är en vänsterregering som styr Danmark nu. De har samma typ av public service-förhållande som den tidigare borgerliga danska regeringen.

Jag har utskottets betänkande här. I det räknar man upp fem punkter från den där konsultrapporten. Punkt 2 handlar om samarbete inom Nordvision, och där uttalar man sig om att man vill ha fler samproduktioner. Återigen: Jag har inget emot samproduktioner; jag tycker att Skam är ett bra exempel, och vi som bor i Öresundsregionen vet ju betydelsen av Bron. Men det är ju inte jag som ska uppmana public service-bolag att göra på det ena eller det andra sättet, för det menar jag är inblandning.

Under punkt 5 uppmanar man dessutom regeringarna att göra någonting. Mig veterligen är regeringarna politiskt tillsatta.