390. Maria Stockhaus (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
390
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Fru president! Det är som sagt svårt att starta en fond utan att ha några andra aktörer som är intresserade av att vara med och finansiera. Det man riskerar att göra är att göra ungdomarna väldigt besvikna när detta i slutändan blir svårt att genomföra.

Jag tycker att det är viktigt att vi tar oss en tankeställare när det gäller hur vi i alla projekt som Nordiska rådet faktiskt genomför i dag kan ge ungdomar ett större inflytande så att de kan vara med och påverka hur dessa projekt blir till praktik. De ska även kunna komma med inspel kring de projekt som ska drivas. Jag tror att det är viktigt att man inte skapar parallella strukturer för olika intressegrupper eller delar av samhället, utan vi ska kunna jobba som ett enda Nordiskt råd för de här frågorna. Där måste vi kunna ta in alla aspekter, även ungdomars, och ge ungdomar en större möjlighet att påverka.