392. Anders Kronborg (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
392
Speaker role
UHN
Date

Fru præsident, ærede Nordisk Råd. Når vi kigger ud over de nordiske lande, skal vi jo være rigtig stolte. Vi er om nogen gået foran med den grønne energi, med at bygge i tusindvis af vindmøller. Det er godt for klimaet, det er godt for væksten, det er godt for beskæftigelsen.

Men der er også en bagside af mønten, og det er, at efter vindmøllerne har været oppe i 20-30 år, skal de nedtages, og så er der et affaldsprodukt. Det handler om flere tusind vindmøllevinger i Norden. Alene i Sverige forventes det at tusind mølleblade svarende til 6.800 t materiale skal tages ned inden 2025. Når vi i Norden går foran med den grønne energi, når vi bryster os af i hele verden at være den grønne region, så skal vi også gå foran i forhold til affaldsproduktet. Det nytter ikke, at vi kommer til at se udtjente vindmøllevinger ligge på gravpladser rundtomkring i verden, blive dumpet i havet, eller at vi ser beslutningstagere med et stort spørgsmålstegn om, hvad der egentlig skal gøres ved det her affaldsprodukt. 

Derfor har vi også en forpligtelse her i Nordisk Råd, i de nordiske lande til at sikre, at det affaldsprodukt bliver behandlet ordentligt, at det bliver genanvendt. Derfor har vi også behandlet det her forslag meget seriøst i Nordisk Råd. Vi ved, at en af udfordringerne simpelt hen er genanvendelse af glasfibrene i møllebladene, og derfor ønsker vi et særligt fokus her og et særligt fokus på, at vi behandler det affaldsprodukt med respekt, og at vi også sikrer, at de fremtidige generationer, vores børn, vores børnebørn og oldebørn, kan være stolte af den her grønne rejse, hvor vindmøllerne blev sat op, men hvor de også efterfølgende blev taget ansvarligt ned. 

Jeg kommer selv fra Esbjerg, som er Nordens største udskibningshavn for vindmøller, og når jeg cykler en tur på Esbjerg Havn, kan jeg jo se, at møllerne bliver større og større og flere og flere. Det er rigtig godt for ikke bare beskæftigelsen i Esbjerg, beskæftigelsen i Danmark, men sådan set også godt for beskæftigelsen i hele den nordiske region.

Lige om lidt bygger Danmark verdens første energiø i Nordsøen med et helt hav, om man så må sige, af meget, meget store vindmøller - større end dem, vi kan se er på land langt de fleste steder i dag. Om 30-40 år vil der også her komme et affaldsprodukt, som vi skal håndtere, og derfor skal man også betragte det her forslag som rettidig omhu - at vi ved, at den grønne rejse skal være grøn fra start til slut. Derfor håber udvalget også, at det her forslag vil kunne nyde stor opbakning i Nordisk Råd, så vi i forhold til hele paletten kan bryste os af, at vi er det grønne førerskib.