7. Anniken Huitfeldt (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
7
Date

Kjære nordiske venner!

Regjeringen Støre tok over styringen av Norge 14. oktober. Jeg er veldig glad for at min første utenlandsreise er for å møte nordiske, gode parlamentarikere og mine kollegaer som nordiske utenriksministre. I en tid der de felles nordiske verdiene er under press, må vi samarbeide enda sterkere, enten det handler om forsvars- og sikkerhetspolitikken, i spørsmål om menneskerettigheter eller når det gjelder klima. Regjeringen Støre søker å utvide det nordiske samarbeidet.

Et område hvor vi har felles verdier, er når det handler om kvinners rettigheter, retten til å bestemme over egen kropp, rett til prevensjon og abort. Pandemien har bidratt til at kvinners rettigheter har kommet under press. Vi ser en dramatisk økning i seksuell og kjønnsbasert vold, og vi ser flere uønskede graviditeter og farlige aborter. Det felles tette båndet mellom våre nordiske land gjør at vi må øke samarbeidet på disse områdene fordi vi ser at i mange land er disse verdiene under press.

Stengte grenser under pandemien har gjort oss oppmerksom på hvor mye vi har savnet hverandre. Dette er min første reise som utenriksminister, akkurat som jeg første gang reiste på ferie til Danmark som liten jente. Norden er første stopp. Norden er altså første stopp for norsk utenrikspolitikk. Vi må samarbeide tettere. Takk for meg.