78. Christian Juhl (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
78
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Date

Tak. Jeg vil lige være sikker på, at jeg kommeterer det, som jeg ønsker at kommentere, nemlig grænsehindringsredegørelsen. Er det allerede den, vi er i gang med? 

Tak for ordet. At løse op for grænsehindringer er en central opgave i det nordiske samarbejde. Mange grænsehindringer indberettes til os folkevalgte og tages videre med til regeringerne - små og store problemer løses. Når grænsehindringerne løses, gør vi en positiv forskel for de nordiske borgere. Derfor tillægger Nordisk Grønt Venstre arbejdet med at løse grænsehindringerne særlig værdi. I det nordiske samarbejde lægger vi vægt på en fri bevægelighed i Norden og på, at vi kan besøge hinanden, arbejde i hinandens lande, studere og være gamle i hinandens lande i Norden. Det betyder, at vi skal anerkende hinandens uddannelser, få pension, uddannelsesstøtte og dagpenge i hinandens lande og have samme rettigheder.

Vi ser dog også, at nogle forskellige love i Norden i praksis spænder ben for det her. Vi så også, at landene valgte forskellige strategier under coronaen. Der blev ikke koordineret godt nok, der var forskellige karantænebestemmelser, og der blev ikke orienteret om indførsel af grænsekontrol, vaccineregler og smittespredning. Coronapandemien var ny for os alle, og det var i og for sig godt, at landene forsøgte sig med forskellige strategier, men vi skulle jo udveksle erfaringer undervejs, og det gjorde vi ikke godt nok. Set i et globalt lys vil jeg dog sige til de nordiske landes regeringer og parlamenter, at vi kom godt igennem coronakrisen, fordi vi alle havde stærke stater, gode sundhedssystemer og befolkninger med en stor tillid til myndighedernes anbefalinger. Men vi kunne have haft stor nordisk nytte i at koordinere bedre og gøre det bedre.

Men vi har heldigvis Nordisk Råd, som hurtigt kan igangsætte erfaringsopsamlinger og sikre, at vi ikke generer vores borgere unødigt med nye grænsehindringer, og at vi ved den næste krise gør det endnu bedre. Vi var i en krise, som ingen kendte løsningen på. Vi er også nødt til at sige til hianden, at vi ikke i bagklogskabens lys kan kritisere grænseløst. Vi er nødt til at sige: Nu må vi gøre det bedre. Og generelt mener Nordisk Grønt Venstre, at et åbent Norden er til gavn for os alle, og vi er glade for den gode indsats, som Grænsehindringsrådet og -udvalget udfører. Tak.