84. Anna Hallberg (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
84
Person
Date

President! Även gränskontroller försvårar det fria flödet, och därför har en lärdom under de senaste åren varit vad våra myndigheter kan göra. Jag upplever att våra myndigheter har blivit mer och mer lyhörda och försiktiga med att ha alltför omfattande gränskontroller. Det är en myndighetsutövning. Dialogen mellan våra regeringar och våra myndigheter, som är våra redskap för gränskontroller, måste fortgå.

När det gäller det som jag nämnde tidigare om till exempel informationstjänsterna: Fungerar gränskontrollerna proportionerligt, eller går man för långt? I vissa fall har vi fått bevis för det senare, och då måste dialog ske fortlöpande med myndigheterna. Det måste nå dem om det är så att det inte sköts proportionerligt. Det är en otroligt viktig fråga för det fria flödet och, om inte annat, för vår konkurrenskraft i Norden.