Jakob Martin Strid

Full size version (209.42 KB) Download
Photographer
Morten Holtum
Image Keywords
Barne- ungdomslitteraturprisen
License

Bildet må kun benyttes i forbindelse med Nordisk råds priser. Fotografens navn skal nevnes.