Jakob Martin Strid

Full size version (209.42 KB) Hent
Fotograf
Morten Holtum
Emneord
Barne- ungdomslitteraturprisen
Rettigheder

Bildet må kun benyttes i forbindelse med Nordisk råds priser. Fotografens navn skal nevnes.