The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Medlemsförslag om att stoppa adoptioner från diktaturer eller osäkra länder