The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

SEMINARIUM: Ny studie om unga och prostitution i Norden

14.02.20 | Event
Unga som har sex mot ersättning är en sårbar grupp, men i de nordiska länderna är de sociala insatserna för unga prostituerade begränsade i antal. Det visar en ny rapport som för första gången samlar kunskap om unga med erfarenheter av sex mot ersättning i Norden. Studien presenteras vid en serie seminarier i de nordiska länderna. Välkommen till ett seminarium där studien och dess resultat presenteras närmare, med särskilt fokus på delstudien för respektive land.

Information

Location

Finland

Type
Seminarium
Dates
14.02.2020
Time
02:00 PM - 03:30 PM

Anmäl ditt deltagande till elin.engstrom@genus.gu se senast en vecka innan seminariet.