20.1.
Control Committee’s report on activities in 2022, Document 18/2022

381
Per-Arne Håkansson
Presentation

Herr president! Jag går upp i talarstolen för att betona vikten av att vi har som mål och inriktning att ha en enighet i Kontrollkommitténs arbete.