21.
Elections 2023

21.1.
Election of the President and Vice-President of the Nordic Council, Document 19/2022

383
Kathrine Kleveland
Main speech

Kjære nordiske venner, vi nærmer oss nå slutten av Nordisk råds 74. sesjon, og tradisjonen tro blir det nå valg av Nordisk råds president og visepresident for det kommende året.

384
Kathy Lie
Presentation

Jeg vil framsette en kritisk bemerkning til årets valg av president og visepresident. Denne kritikken har jeg også fremmet i den norske delegasjonen.

21.2.
Election of chairpersons and vice-chairpersons to the Nordic Council’s committees and the Control Committee, Document 19/2022

21.3.
Election of members to the Nordic Council Presidium and committees, Document 19/2022

21.4.
Election of members to the Nordic Cultural Fund’s board, Document 19/2022