384. Kathy Lie (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
384
Person
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg vil framsette en kritisk bemerkning til årets valg av president og visepresident. Denne kritikken har jeg også fremmet i den norske delegasjonen.

Det er altså slik at vi i 2022 velger to menn til Nordisk råds øverste verv. I Nordisk råd snakker vi mye om likestilling i alle områder av samfunnet, og særlig snakker vi mye om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Da kan vi ikke i 2022 gjøre en slik tabbe. Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke fulgte godt nok med tidligere i prosessen, men jeg kritiserer at dette i det hele tatt ble foreslått, og at resten av den norske delegasjonen ikke tok dette så alvorlig at de fant mulighet til å endre sin innstilling. Det er mange gode kvinnelige delegater i den norske delegasjonen, så jeg er forundret over at man har tenkt at det å velge en mann til både president og visepresident er greit.

Jeg vil understreke at jeg ikke er i tvil om at de foreslåtte kandidater vil gjøre en god jobb. Jeg har ikke noe forslag til andre kandidater, det oppleves også som for sent å komme med, men jeg vil med dette oppfordre de nordiske lands delegasjoner til å gjøre mer likestilte valg i framtiden. Det er slett ikke sikkert at et forslag om to menn i ledelsen vil få støtte hvis dette gjentar seg, og det vil på en måte være litt trist hvis vi er nødt til å innføre kvoteringsregler i Nordisk råd for å sikre likestilling i egen organisasjon.