17.
Growth and development in the Nordic Region

17.1.
Police and customs co-operation, consideration of member’s proposal, A 1906/UVU

338
Malin Larsson
Presentation

Herr president! Tullen har en avgörande roll i att stoppa narkotika och skjutvapen från att föras in i våra nordiska länder.

342
Ann-Christine From Utterstedt
Reply

Herr president! Detta är ett typiskt förslag som gör god nordisk nytta, som vi ska arbeta för här. Det finns flera skillnader mellan länderna som vi behöver göra något åt.

17.2.
Committee proposal on youth unemployment in the Nordic Region, A 1918/UVU

346
Malin Larsson
Response to reply

Tack för frågan! Att-sats 3 handlar, precis som ledamoten säger, om att inrätta en nordisk arbetsgrupp. Det gör vi för att vi ska komma igång med arbetet fort och få fart i det.

347
Erling Eidesgaard
Presentation

"Vær god mod dine børn; det er dem, som kommer til vælge dit plejehjem." Vi var alle nødt til at tilpasse vores liv under covid-19-pandemien, og den ramte os alle hårdt.

348
Anne Jensdatter
Presentation

Uddannelse er muligheder. Uddannelse er selvstændighed. Uddannelse er frihed. For uddannelse er fundamentet, vi bygger vores liv og vores lykke på.

17.3.
Vote