18.
The Nordic Council’s internal affairs

18.1.
The Control Committee’s report on activities in 2022, Document 18/2023, C3/2023/KK, C4/2023/KK, C5/2023/KK

18.2.
The Nordic Council accounts 2022, Document X/2023/PRE

350
Heidi Greni
Main speech

Årsberetningen for Nordisk råds virksomhet ble behandlet på Nordisk råds temasesjon i mars i Reykjavik.