14.4.
Global geoparks, consideration of member’s proposal, A 1943/UKK

262
Pinja Perholehto
Main speech

Tack, president! Utskottet för kunskap och kultur ställer sig bakom den socialdemokratiska gruppens förslag om att utreda hur man kan samarbeta mer inom miljöuppfostran och skapa starkare nordiska

263
Liv Kari Eskeland
Presentation

Geoparkane er eit fantastisk univers. Dei som har vore der og sett på dei geoparkane me har i Norden, vil oppdaga eit univers som ein sjeldan har sett før.