14.6.
Committee proposal on a Nordic commission for vocational training, A 1956/UKK

265
Lars Mejern Larsson
Main speech

President! Sverige står inför en av de största utmaningarna i vår tid när vi ska ställa om till ett tryggt och rättvist, grönt och hållbart samhälle.

266
Veronika Honkasalo
Presentation

Bästa president! Bristen på yrkesutbildad arbetskraft är en stor utmaning för länderna i Norden. Redan i dag har många verksamheter svårt att rekrytera utbildad personal, och utmaningarna växer.