17.1.
Police and customs co-operation, consideration of member’s proposal, A 1906/UVU

338
Malin Larsson
Presentation

Herr president! Tullen har en avgörande roll i att stoppa narkotika och skjutvapen från att föras in i våra nordiska länder.

342
Ann-Christine From Utterstedt
Reply

Herr president! Detta är ett typiskt förslag som gör god nordisk nytta, som vi ska arbeta för här. Det finns flera skillnader mellan länderna som vi behöver göra något åt.