The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Valg af medlemmer til Nordisk Råds Præsidium, udvalg og komiteer