19. Elections 2016

Præsident: HÖSKULDUR ÞÓRHALLSSON

Præsidenten: Vi går nu över till behandling av dagordningspunkt 19: Valg. Det ska förrättas val till följande poster:

  • Valg af Nordisk Råds Præsident
  • Valg af Nordisk Råds vicepræsident
  • Valg af medlemmer til Nordisk Råds Præsidium, udvalg og komitéer
  • Valg af formænd og næstformænd til Nordisk Råds udvalg samt kontrolkomité
  • Valg af medlemmer til Den Nordiske Investeringsbanks kontrolkomité

Dokumentation:

President! Valkommitténs ordförande Anders Eriksson har inlett sin hemresa till Åland. Vi tackar honom och önskar honom trevlig hemresa.

Några ord från valkommittén. Vi har suttit ganska…

President, bästa vänner! Ännu en sak från valkommittén. Det har skett ett tekniskt misstag. Vi har för en stund sedan i misstag valt tre ordförande för utskottet för växt och utveckling. Jag…