Agenda

29.10.14

12:40 - 12:45
9. Final consideration and adoption of previous years' recommendations, statements and internal decisions
28.10.14 | News

Denmark takes up the baton for Nordic co-operation

Growth, welfare and values, and the Arctic are the headlines of the Danish Presidency of the Nordic Council of Ministers in 2015.

28.10.14 | News

VIDEO: Barnkonventionen – hur långt har vi kommit i Norden?

I samband med Nordiska rådets session i Stockholm den 28–30 oktober arrangerade den Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, ett seminarium för att belysa arbetet med Barnkonventionen och barns rättigheter i de nordiska länderna och Grönland där de nordiska barnombuden deltog. ...

30.07.19 | Information

Afstemningsresultater