Dagordning

28.10.14

15:30 - 15:45
1. Opening of the Session
15:45 - 18:00
2. Nordic Summit
18:00 - 18:30
3. Nordic Council of Ministers' Programme 2014

29.10.14

10:00 - 11:00
5. Question time
11:00 - 11:45
6. General debate
11:45 - 12:15
7. Freedom of Movement
12:40 - 12:45
9. Slutbehandling och upprätthållande av tidigare års rekommendationer, framställningar och interna beslut

30.10.14

10:00 - 11:30
12. Topical debate
14:30 - 14:45
15. Elections 2015
14:45 - 14:55
16. Programme for the Nordic Council 2015
14:55 - 15:00
17. Closing of the Session
28.10.14 | Nyhet

Danmark tar över stafettpinnen för det nordiska samarbetet

Tillväxt, välfärd och värderingar samt Arktis är rubrikerna för det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2015.

28.10.14 | Nyhet

VIDEO: Barnkonventionen – hur långt har vi kommit i Norden?

I samband med Nordiska rådets session i Stockholm den 28–30 oktober arrangerade den Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, ett seminarium för att belysa arbetet med Barnkonventionen och barns rättigheter i de nordiska länderna och Grönland där de nordiska barnombuden deltog. ...

30.07.19 | Information

Afstemningsresultater